Algemene voorwaarden - Dierendiploma
845
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-845,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

ALGEMENE VOORWAARDEN

De gegevens die u aan de stichting ‘Met Dieren Meer Mens’ verstrekt zullen worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen. Indien de gegevens voor andere doeleinden nodig zouden zijn zal dit niet gebeuren zonder u daarvan van tevoren op de hoogte stellen.

 

Gebruik van deze internetsite
Hoewel de stichting ‘Met Dieren Meer Mens’ tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de stichting ‘Met Dieren Meer Mens’ expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

 

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de stichting ‘Met Dieren Meer Mens’ hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat de stichting ‘Met Dieren Meer Mens’ de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De stichting ‘Met Dieren Meer Mens’ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door de stichting ‘Met Dieren Meer Mens’ niet geverifieerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De stichting ‘Met Dieren Meer Mens’ , of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting ‘Met Dieren Meer Mens’ of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting ‘Met Dieren Meer Mens’ is het niet toegestaan links naar sites van de stichting ‘Met Dieren Meer Mens’ aan te bieden.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De stichting ‘Met Dieren Meer Mens’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of de stichting ‘Met Dieren Meer Mens’ op de mogelijkheid van deze schade gewezen heeft.