privacystatement/cookies - Dierendiploma
1174
page-template-default,page,page-id-1174,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Privacy/Cookies

Januari 2023

Jouw persoonsgegevens en jouw privacy in ons bedrijf.
Dit is de privacyverklaring van de Stichting Met dieren meer mens en zijn onderliggende labels. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. DierenDiploma voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). 

Algemeen 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die van toepassing zijn op grond van de AVG. 

DierenDiploma  

Bij het DierenDiploma kunnen diverse persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je aanvraag en/of vragen goed te kunnen verwerken, voor het administratief afhandelen van de sollicitatie en/of voor statistische doeleinden (zie volledige lijst bij “De plichten van DierenDiploma). DierenDiploma slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. 

De Stichting Met dieren meer mens is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in het bedrijf plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet ze als volgt: 

• Je gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld en bewaard. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor: 

o Verwerken van je aanvraag
o statistische doeleinden
o Verzenden van onze Nieuwsbrieven (na aanmelding)

o Reviews 

Door je ervaringen te delen, geef je anderen een nóg beter beeld van een product of 

dienst. Wij houden bij wie welke review schrijft.) 

* Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

* Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit
gebeurd via onze website of mail.

* Alle medewerkers binnen DierenDiploma BV hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met
jouw persoonsgegevens.

* Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang van derden.

Uw rechten als betrokkene: 

Je hebt de volgende rechten: 

•Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.

•Het recht op inzage van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

•Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

•Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je gegevens te vragen.

•Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kunt je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan DierenDiploma BV. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of je curator of mentor).
Veiligheid
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Alle je gegevens zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.
Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
Cookies
Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies zie “Informatie over cookies”.
Sociale deelmogelijkheid
Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk en Instagram & LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Nieuwsbrief
Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeld link geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.
Gegevens inzien en aanpassen
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een

cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van DierenDiploma BV hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Jouw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Vraag of klacht 

Heb je een vraag of een klacht? Wij zijn natuurlijk altijd beschikbaar om jou vragen te beantwoorden. Tevens heb je het recht op indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP: https:// 

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens). 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.