Het nieuws

28 december 2017

Vuurwerkvrije zones in de buurt van dierenverblijven wenselijk

Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking is voor het instellen van vuurwerkvrije zones bij dierenverblijfplaatsen zoals dierentuinen, kinderboerderijen, dierenasielen en veestallen. Dit blijkt uit onderzoek  van de Dierenbescherming heeft uitgevoerd onder een representatieve groep van 1041 Nederlanders. Verder valt op dat mensen met huisdieren aangeven dat hun dieren net zoveel overlast ervaren van vuurwerk in de weken en dagen voorafgaand aan de jaarwisseling als tijdens oud en nieuw zelf. Om het leed voor dieren te verminderen pleiten we dan ook voor het invoeren van vuurwerkvrije zones en het strenger handhaven van de regels rond het afsteken van vuurwerk.

Ongeacht leeftijd, geslacht of opleidingsniveau: de overgrote meerderheid lijkt het er roerend over eens te zijn dat er vuurwerkvrije zones moeten komen (86,4%). Voorstanders van dergelijke zones willen dit vooral bij dierentuinen en kinderboerderijen (84,2%), dierenasielen (82,7%), maneges (75,0%) en veestallen (72,2%). Parken scoren met 35,2% aanzienlijk lager. Het lijkt alsof men zich niet realiseert dat er ook in parken veel dieren leven die last kunnen ondervinden van het vuurwerk.

Alle nieuwsberichten