Het nieuws

Zorgen huisdier 19 september 2017

‘Zorgen voor ziek huisdier heeft ook invloed op geestelijk gestel van baasje’

Personen die eigenaar zijn van een dier dat lijdt aan een chronische of terminale ziekte, hebben vaker last van stress, angst of depressie.

Onderzoekers van de Kent State-universiteit in Ohio vergeleken de geestelijke gezondheid van 119 honden- of katteneigenaren met die van 119 personen wier huisdier lijdt aan een chronische of terminale ziekte.

De huisdiereigenaren werd vragen gesteld middels de Zarit Burden-methode, waarmee kan worden bepaald in hoeverre de (geestelijke) gezondheid van iemand wordt beïnvloed door het geven van zorg aan een naaste.

Doorgaans bestaat deze onderzoeksmethode uit 22 vragen, maar hij werd voor dit onderzoek aangepast naar achttien stellingen. De onderzoekdeelnemers moeten op een schaal van nul tot vier aangeven in hoeverre zij zich in de stellingen kunnen vinden. Er werd hen onder meer gevraagd of zij zich weleens schuldig voelen dat zij niet genoeg zorgen voor hun dier.

Hoog gemiddelde

De onderzoekers verzamelden de antwoorden van de respondenten en daaruit bleek dat personen met een ziek dier gemiddeld 25 punten scoren. De eigenaren van een gezond dier hebben gemiddeld dertien punten.

Het gemiddelde van 25 punten was zelfs nog hoger dan de gemiddelde score van mensen die de stellingen beantwoordden naar aanleiding van hun zorg voor een naaste, aldus de onderzoekers. Vooral antwoorden op stellingen die te maken hebben met stress, angst en depressie zorgden werden door de honden- of kattenbezitters beantwoord met een “hoge” score.

De onderzoekers benadrukken wel dat dit gaat om een momentopname en dat niet is bekeken of de huisdiereigenaren zich gedurende het verloop van de ziekte van hun kat of hond slechter gingen voelen.

Bron: Nu.nl

Alle nieuwsberichten