Stichting Met dieren meer mens

De stichting ’Met dieren meer mens’ is in 1998 opgericht. De doelstelling van de stichting is het voorlichting geven over de positieve effecten die huisdieren hebben op het leven en welzijn van mensen.

Die positieve effecten zijn er, dat is wel gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Daarbij werd aangetoond dat het bezit van een huisdier een gunstige invloed heeft op de gezondheid van de eigenaar. Het betreft hier zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid. Een concreet voorbeeld is het feit dat mensen met een huisdier minder last hebben van hoge bloeddruk. Ook is gebleken dat zij beter bestand zijn tegen stress.

Een officieel DierenDiploma is speciaal voor kinderen van groep 5. Om het DierenDiploma te halen, hebben de leerlingen kennis over huisdieren nodig. Die kennis krijgt u van Stichting Met dieren meer mens, die zich richt op de relatie tussen mens en huisdier. DierenDiploma is het bewijs dat kinderen op een verantwoorde manier kunnen omgaan met huisdieren.

Officiële naam
Stichting Met dieren meer mens
KvK: 30154005
RSIN Nummer: 8075.46.860

Contactgegevens:
Algemene e-mailadres: info@mdmm.nl
Informatie over DierenDiploma: info@dierendiploma.nl

Postbusadres:
Postbus 539
1200 AM  Hilversum

Doelstelling:
Voorlichting geven over de positieve effecten die huisdieren hebben op het leven en welzijn van mensen.

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording:
Op onze website en op onze Facebook pagina vind je het laatste nieuws over het DierenDiploma.
Klik hier voor ons Plan van aanpak Hierin staat in hoofdlijnen het actuele beleidsplan.
Tevens kunt u hier onze activiteitenplan voor 2016 bekijken

Ons financieel jaarverslag is hier te bekijken: 2012  2013 2014 2015 2016 2017

Bestuurssamenstelling:
Bob Ter Linden: Voorzitter, gezamenlijk bevoegd (zie statuten KvK)
Freek Klijnsma: Penningmeester, gezamenlijk bevoegd (zie statuten KvK)
Pascale Fuchs:  Secretaris, gezamenlijk bevoegd (zie statuten KvK)
Margriet Bos: gezamenlijk bevoegd (zie statuten KvK)

Beloningsbeleid:
Bestuursleden van de Stichting Met dieren meer mens ontvangen geen beloning voor hun (bestuurs-)taken.